Bartın Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi

Toplum Ruh Sağlığı Merkezimiz: Ağır ruhsal bozukluğu olan hastalara, toplum temelli ruh sağlığı modeli çerçevesinde psiko sosyal destek hizmeti verilmesi, hastaların takip ve tedavilerinin yapılması, gerektiğinde evde takip, tedavi ve hasta-aile eğitimi hizmetlerini yürütmektir.

Amaçlarımız :

Hastaların mesleki toplumsal ve ailesel işlevselliklerini geliştirmek ve üretkenliklerini artırmak

Beceri kaybını önlemek ve yaşam kalitesini artırmak

Hasta yakınlarının yükünü azaltmak

Hastaları bağımsız yaşayabilir hale getirmek ve meslek edinmelerine yardımcı olmak

Topluma ve hasta yakınlarına ağır ruhsal bozukluklar hakkında eğitimler vermek

Hastaların takip ve tedavilerinin düzenlenmesi

Hastaların toplum dışına itilmesinin önüne geçmek, topluma yeniden katılımlarını sağlamak

 

TRSM 'den Kimler Yararlanabilir.

Merkeze bilişsel, yönetsel ve sosyal beceri alanlarındayıkıcı etkisi olan, kronik bir şekilde devam eden ve yeti yitimi ile giden şizofreni ve benzeri psikotik bozukluklar ve duygu durum bozukluklar olan hastalar kabul edilecektir.

Hastalar hastanelerin psikiyatri polikliniklerinden, aile hekimlerinden, birinci basamak sağlık hizmetlerinden ve sosyal bakım kurumlarından yönlendirilebildikleri gibi, bireysel olarak da merkeze başvurabilirler. TRSM'ye başvuran hasta ve yakınlar merkezde görevli bulunan ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirilerek uygun olan hastalar merkeze kabul edilir. 

 

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Hizmetleri

Poliklinik Hizmetleri : Hastaların Poliklinik kontrollerinin düzenli olarak yapılması ve ilaç tedavilerinin düzenlenmesi.  

Psikiyatri uzmanlarımızca değerlendirilen hastalar, daha sonra pisikologlarımız tarafından hasta ve yakınlarını bilgilendirir. Danışman hemşirelerimiz ile hastalarımızın ayaktan tedavileri yapılmaktadır.

Bireysel Danışmanlık : Psikolog ve hemşireler tarafından danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Psiko Eğitim : Bireysel görüşm ve grup terapileri ile hastaları hastalık, tedavi ve tedavinin olası yan etkileri konusunda bilgilendirmek.

Aile Eğitimi : Bireysel ve grup terapisi ile hasta yakınlarını bilgilendirmek ve hastalığın neden olduğu problemler ile başa çıkmayı öğretmek.

Merkezimizin temel amacı hastalarımızın yeniden topluma kazandırılmasını sağlamaktır. Merkezimizde tedavi için uygun görülen hastalarımızla uzman hekimler, psikolog ve danışman hemşirelerimizle çeşitli terapiler yapılıp hayata olan bağlılıkları desteklenmektedir.

Sosyal Hizmet Uzmanı :

Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde hizmet alan hasta ve ailelerine yönelik;

hastalığı ve tedavisi sırasında hastaya ve bakımından sorumlu olan bireyleri etkileyen psikososyal, sosyoekonomik, toplumsal (Etiketlenme vb.) sorunların çözümüne yönelik sosyal kişisel çalışma ve gerekli görüldüğü takdirde grup çalışması yaparak sosyal hizmet müdahaleleri geliştirir. Hasta ve ailelerinin toplum içerisinde güçlendirilmesine yönelik mesleki uygulamalarda bulunur.

Gezici Ekip Hizmetleri :

Haftada iki gün olarak planlanan gezici ekip hizmetimizde iki hemşire devamlı çalışmakta; gerektiğinde psikolog ve sosyal çalışmacı görev almaktadır.Merkeze devamı sağlanamayan hastaların kendileri veya yakınlarıyla irtibata geçilerek evde ziyaret edilmesi ve bu ziyaretler sırasında tedavisinin uygulanması, ailenin ve hastanın bilgilendirilmesi ve hastanın merkeze yönlendirme çalışmalarının yürütür.

İş-Uğraş Terapileri : Müzik, seramik, tiyatro, el sanatları, ebru ve resim.

Bu amaçla oluşturulan terapi ve uğraş odalarında halk eğitimden gelen eğitimcilerimizle drama, müzik, resim-ebru, el sanatları ve seramik dersleri verilmektedir. Yapmış oldukları uğraş terapisi ile kendi iç dünyalarını yansıtan hastalarımız grup terapileri ile tedaviye daha kısa sürede cevap vermektedirler.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde

Psikayatri Uzmanı

Psikolog

Danışman Hemşire

Sosyal Hizmet Uzmanı

Veri Hazırlama Memuru

Usta Öğreticiler

Güvenlik Görevlisi

Temizlik Görevlisi hizmet vermektedir.

 

Toplum Ruh Sağlığı Merkezinin Fiziki Koşulları

Çok amaçlı salon

Gözlem ve görüşme odaları

İş-uğraş odaları

Ekip odası

Kütüphane ve bilgisayar odası

Eğitim salonu

Mutfak ve yemekhaneden oluşmaktadır.

 

Çalışma Saatlerimiz

Hafta içi hergün 08:00 - 16:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Mesai saatleri dışında acil durumlarda Bartın Devlet Hastanesi acil servise müracaat edilir.

 

 

İletişim Bilgilerimiz

Adres : Tuna mahallesi Türbe yolu çıkmaz sok. no : 14 ( Tuna Asm yanı ) Bartın

Telefon-Fax : 0 378 228 36 45


Dış Görünüm

Dış Görünüm

Muayene Odası

Grup Terapi Odası

Bilgisayar Odası

Gözlem Odası

Yemekhane


Bartın Devlet Hastanesi Bilgiişlem Birimi  © 2013 - 2016

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Omn Portal